Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija

Natječaj za upis na sveučilišne prijediplomske studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2023/05/Natjecaj-za-upis_prijediplomski_2023_2024-1.pdf

 

Broj mjesta za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Poljoprivreda u akademskoj godini 2024./2025.  

Studenti
u
redovitom
statusu
(RH/EU)

Studenti u
redovitom
statusu
(HRVATI
izvan RH)

Studenti u
redovitom
statusu
(STRANCI
izvan EU)

Studenti u
izvanrednom
statusu

UKUPNO

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

205

10

5

45

265

Sveučilišni prijediplomski studij Poljoprivreda; smjer:

 

 

 

 

 

Agroekonomika

36

2

1

8

47

Agroekonomika (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

Bilinogojstvo

46

2

1

8

57

Bilinogojstvo (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

Mehanizacija

36

2

1

8

47

Mehanizacija (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

Hortikultura

36

2

1

8

47

Hortikultura (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

Zootehnika

46

2

1

8

57

Zootehnika (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

 

PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA)

Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih i sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025. na znanstveno- nastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi 1.120,00 eura za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te prirodnih znanosti (osim Kemije i Biologije), odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij Edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti.

Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2024./2025. po prvi puta upisuju I. godinu studija u cijelosti podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 2024./2025. po prvi puta upisuju prvu godinu sveučilišnih studija: prijediplomskog i sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija te stručnog prijediplomskog
studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg
studija.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij. 

Redoviti student ima pravo jednom promijeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti. Pravo na redoviti studij uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta.

 

UPISI

Upisi na sveučilišni prijediplomski studij Poljoprivreda, smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika će se provoditi u:

 • ljetnom roku: 18. i 19. srpnja 2024.
 • jesenskom roku: 19. i 20. rujna 2024. 

Student ima pravo samo jednom promijeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti. Svi ostali kandidati prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu prijediplomskog studija u iznosu 1.120,00 eura.

Konačne rang liste, detaljan raspored upisa i sve važne informacije vezane za provedbu upisa biti će objavljene 17. srpnja 2024. godine nakon 16:00 (za ljetni upisni rok), odnosno 18. rujna 2024. godine nakon 16:00 h (za jesenski upisni rok) na mrežnoj stranici Fakulteta: http://www.fazos.unios.hr .

Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • Jedna fotografija veličine 4x6 cm
 • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid).
 • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.
 • Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 47 eura za sastavnice koje koriste e-indeks uplaćenih na IBAN znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice.
 • Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek.

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK, 31000 Osijek, Vladimira Preloga 1, tel. 031/554-844, faks 031/554-853; URL: www.fazos.unios.hr, IBAN: HR4824070001100684864

OBAVIJESTI ZA KANDIDATE STRANE DRŽAVLJANE

Kandidati s državljanstvom ostalih država članica EU prijavljuju se pod jednakim uvjetima na natječaj kao i državljani RH.

Kandidati koji su završili srednjoškolski program izvan RH u državi koja ima izgrađen sustav vanjskog vrednovanja srednjeg obrazovanja mogu se prijaviti za upis na studije sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pri čemu im se rezultati njihovih završnih ispita priznaju kao rezultati obveznog dijela ispita državne mature, ali za upis moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisala sastavnica.

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika će se provoditi u:

 • ljetnom roku: 18. i 19. srpnja 2024
 • jesenskom roku: 19. i 20. rujna 2024.

Student ima pravo samo jednom promijeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti. Svi ostali kandidati prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu prijediplomskog studija u iznosu 1.120,00 eura.

Konačne rang liste, detaljan raspored upisa i sve važne informacije vezane za provedbu upisa biti će objavljene 17. srpnja 2024. godine nakon 16:00 h (za ljetni upisni rok), odnosno 18. rujna 2024. godine nakon 16:00 h (za jesenski upisni rok) na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.fazos.unios.hr

 

UPISI ZA KANDIDATE KOJI SU ČETVEROGODIŠNJU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI PRIJE 2010. GODINE

Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij i mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu prijediplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta, prema posebnim uvjetima.

Posebni uvjeti upisa za kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Razredbeni postupak

a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta Matematika, Kemija i Biologija koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 700 bodova (70 %):

 • prosjek ocjena iz srednje škole 400 bodova (40 %)
 • prosjek ocjena iz predmeta Matematika 100 bodova (10 %)
 • prosjek ocjena iz predmeta Kemija 100 bodova (10 %)
 • prosjek ocjena iz predmeta Biologija 100 bodova (10%).

b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 300 bodova (30 %)

 • 100 bodova (10 %) iz kemije
 • 100 bodova (10 %) iz matematike
 • 100 bodova (10 %) iz biologije.

Prijave za razredbeni postupak obavljaju se putem Središnjeg prijavnog ureda https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx 

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u RH prije 2010. godine održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za:

 • ljetni upisni rok - 25. lipnja 2024. u 9.00 sati.
 • jesenski upisni rok - 3. rujna 2024. u 9.00 sati.

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Rezultati razredbenog postupka biti će dostupni 27. lipnja 2024., odnosno 5. rujna 2024.

Upisi kandidata starijih od 25. godina će se provoditi:

 • ljetnom roku: 18. i 19. srpnja 2024.
 • jesenskom roku: 19. i 20. rujna 2024.

 

UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske i stranci izvan EU mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis. Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu. 

Razredbeni postupak

a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta Matematika, Kemija i Biologija koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 700 bodova (70 %):

 • prosjek ocjena iz srednje škole 400 bodova (40 %)
 • prosjek ocjena iz predmeta Matematika 100 bodova (10 %)
 • prosjek ocjena iz predmeta Kemija 100 bodova (10 %)
 • prosjek ocjena iz predmeta Biologija 100 bodova (10%).

b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 300 bodova (30 %)

 • 100 bodova (10 %) iz kemije
 • 100 bodova (10 %) iz matematike
 • 100 bodova (10 %) iz biologije.

Prijave za razredbeni postupak obavljaju se putem Središnjeg prijavnog ureda https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx 

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u RH prije 2010. godine održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za:

 • ljetni upisni rok - 25. lipnja 2024. u 9.00 sati.
 • jesenski upisni rok - 3. rujna 2024. u 9.00 sati.

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Rezultati razredbenog postupka biti će dostupni 27. lipnja 2024., odnosno 5. rujna 2024.

Upisi kandidata starijih od 25. godina će se provoditi:

 • ljetnom roku: 18. i 19. srpnja 2024.
 • jesenskom roku: 19. i 20. rujna 2024.

 

Obavijesti

Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 1.120,00 eura.

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 2.787,18 eura.

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na web stranici www.fazos.unios.hr i u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, tel. 031/554-844 od 9:00 do 12:00 sati, e-mail adresu studentska@fazos.hr ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.